АНАЛИЗ НА БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ

Анализ на благородни метали (Платина, Паладий, Родий) в автомобилни и индустриални катализатори

Лабораторен център „ЛАБОРЕКС“ извършва химически анализ на благородни метали в излезли от употреба автомобилни и индустриални катализатори:

  • Платина (Pt)
  • Паладий (Pd)
  • Родий (Rh)

 

Анализ на благородни метали

(Злато, Сребро, Платина, Паладий, Родий)

 

Анализ на благородни метали в други матрици (шлаки, шламове, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване и др.)

  • Злато
  • Сребро
  • Платина (Pt)
  • Паладий (Pd)
  • Родий (Rh)

В случай, че не сте открили необходимия показател, матрица или имате нужда от специфичен анализ, ние сме на Ваше разположение и ще намерим решение на поставената задача. Ако се колебаете какви анализи да заявите, може да разгледате предложените от нас в страница ФОРМУЛЯРИ.

Заявка за изпитване и указания за приемане на проби вижте в страница ФОРМУЛЯРИ.