Екип

Екип:

В ЛЦ „ЛАБОРЕКС“ работят висококвалифицирани специалисти с необходимите познания и дългогодишен опит в сферата на предлаганите от нас лабораторни анализи и оценки.

Целият екип работи при строго спазване на конфиденциалността на информацията, касаеща нашите клиенти.

Всеки един от тях е пределно мотивиран да изпълни своите професионални задължения с най-високо качество, като това му дава възможност да продължи да се развива и самоусъвършенства.

Ръководството на ЛЦ „ЛАБОРЕКС“ разбира важността от повишаване квалификацията на персонала и осигурява участието на всеки от екипа в различни професионални семинари, курсове, обучения и други събития.