ИЗПИТВАНЕ НА ПОЧВИ

Изпитване и анализ на почви

 

Изпитване и анализ на почви

 

Определяне на физикохимични и микробиологични показатели в почви:

  • рН,
  • Сух остатък/съдържание на влага, Загуби при накаляване
  • Азот по Kjeldahl
  • Олово, Мед, Кадмий, Цинк, Никел, Хром
  • Колиформи, Е.коли, Ентерококи, Салмонела, Клостридиум перфрингенс

Получените резултати се сравняват с действащите нормативни документи или със зададените от клиента норми.

В случай, че не сте открили необходимия показател, матрица или имате нужда от специфичен анализ, ние сме на Ваше разположение и ще намерим решение на поставената задача. Ако се колебаете какви анализи да заявите, може да разгледате предложените от нас в страница ФОРМУЛЯРИ.

Заявка за изпитване и указания за приемане на проби вижте в страница ФОРМУЛЯРИ.

 

Можете да се свържете с нас на телефон 0878 899 474, да ни изпратите имейл на laborex@abv.bgили да посетите страницата ни Контакти за допълнителна информация.