ЗА НАС

Лабораторен център „ЛАБОРЕКС“ извършва основно дейността си в областта на лабораторните изследвания и изпитвания на проби от компоненти на околната среда, както и извършване на здравно-екологични изследвания за оценка и прогнозиране на здравен риск.

Лабораторния център е основан през 2016 година и е 100% частно дружество. Намира се в гр. София и разполага с  химическа и микробиологична лаборатории.

През месец юли 2018 година ЛЦ“Лаборекс“ получи Сертификат за акредитация с рег. N: 208 ЛИ  издаден от ИА „Българска служба по акредитация“ .

ЛЦ „ЛАБОРЕКС“ разполага с модерно аналитично оборудване и опитни квалифицирани специалисти, което гарантира високо качество и надеждност на предлаганите услуги.

Дейностите в ЛЦ „ЛАБОРЕКС“ се изпълняват съобразно въведената система за управление на качеството съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025.

Основен предмет на дейност са лабораторните изпитвания и измервания на замърсители и други компоненти във води, почви, различни видове отпадъци, биологично третирани отпадъци и утайки от пречиствателни станции. Лабораторният център извършва изпитвания по стандартизирани методи, както и по технически спецификации или други методи по желание на клиентите. ЛЦ „ЛАБОРЕКС“ извършва също и проучване, прогнози и профилактика на влиянието на вредни фактори в елементите на околната среда върху здравето на човека.

Нашата цел е да се усъвършенстваме непрекъснато, като разработваме и усвояваме нови методи, което ще доведе до разширение обхвата на предлаганите услуги и по-пълно удовлетворяване нуждите на клиентите.

Екип:

В ЛЦ „ЛАБОРЕКС“ работят висококвалифицирани специалисти с необходимите познания и дългогодишен опит в сферата на предлаганите от нас лабораторни анализи и оценки.

 Целият екип работи при строго спазване на конфиденциалността на информацията, касаеща нашите клиенти.

Всеки един от тях е пределно мотивиран да изпълни своите професионални задължения с най-високо качество, като това му дава възможност да продължи да се развива и самоусъвършенства.

Ръководството на ЛЦ „Лаборекс“ разбира важността от повишаване квалификацията на персонала и осигурява участието на всеки от екипа в различни професионални семинари, курсове, обучения и други събития.