ОЦЕНКА НА ЗДРАВЕН РИСК

zdraven risk - оценка на здравен риск

ОЦЕНКА НА ЗДРАВЕН РИСК

 

Проучване, прогнози и профилактика на влиянието на вредни фактори в елементите на околната среда върху здравето на човека.

При отсъствие на регламентирана нормативна база за безопасно за здравето на човека съдържание на отделни или група от химически и токсични вещества в основните екологични среди (вода, въздух, почва) с прогноза за възможен кумулативен eфект се прилага специализиран, комплексен подход за определяне на величината на здравния риск и определяне на профилактични мероприятия.

 

Можете да се свържете с нас на телефон 0878 899 474, да ни изпратите имейл на laborex@abv.bgили да посетите страницата ни Контакти за допълнителна информация.